Leiguskilmálar

SKILMÁLAR SPJARA


Almennt:

Neytendur eru hvattir til þess að lesa skilmála þessa vandlega áður en þeir versla í vefverslun SPJARA (Spjarasafnsins ehf.) www.spjara.is.

Um notkun vefsíðu og vefverslunar SPJARA gilda skilmálar þessir. Með því að nota vefsíðu og vefverslun SPJARA samþykkir og viðurkennir neytandi að hann hafi kynnt sér, skilið og samþykkt, án fyrirvara, skilmála þessa, eins og þeir eru á hverjum tíma.

SPJARA áskilur sér rétt til að breyta reglum og skilmálum þessum án fyrirvara. Skilmála þessa ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna skilmála þessa skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.


Leiguskilmálar:

Allar vörur á vef SPJARA eru ætlaðar til skammtímaleigu hjá neytenda og miðast uppgefinn verð við það. Vörur eru ekki til sölu og neytendur eignast ekki vörur SPJARA með viðskiptum sínum við félagið nema annað sé tekið skýrt fram.

Upphaf og lok leigutíma ákvarðast við pöntun neytenda og miðast uppgefin verð við að vara sé sótt/afhent og skilað á tilsettum dögum og innan þess tíma sólarhrings sem gefinn er upp við pöntun. SPJARA áskilur sér rétt til að innheimta daggjald. Ef skilað er til okkar of seint þá rukkum við því sem nemur leigu á flíkinni í einn dag. Sem dæmi um kjól þar sem leiguverð er 5400.-  nemur daggjaldið um 3900.- Gott að hafa í huga að það eru fleiri sem bíða og gera þarf ráð fyrir tíma til að hreinsa hverja flík fyrir hverja notkun. 

Ábyrgð og áhætta á leigðum vörum færist yfir á viðskiptavin við afhendingu og helst þar til vörunni hefur verið skilað í hendur starfsmanns/ábyrgðarmanns SPJARA. Meðan á leigutíma stendur ber viðskiptavinur fulla ábyrgð á öllu tjóni sem vara kann að verða fyrir meðan hún er í vörslu hans og einnig ef vara týnist eða er stolið. Viðskiptavinur skal því sýna tilhlýðilega gát við notkun vörunnar og er honum með öllu óheimilt að framleigja eða selja öðrum vörur SPJARA. SPJARA er heimilt að innheimta allt að heildarverðmæti vörunnar sem gefið er upp á vef SPJARA í tilvikum þar sem vara skemmist, týnist eða er stolið, en að öðru leyti er SPJARA heimilt að innheimta lægri fjárhæðir til að mæta kostnaði við blettahreinsun og/eða viðgerðir semji viðskiptavinur ekki um slíkt innan 2 sólarhringa frá umsömdum skiladegi.


Tryggingagjald

SPJARA býður viðskiptavinum sínum að greiða valfrjálst 1500 kr tryggingagjald við pöntum til að mæta kostnaði við blettahreinsun og/eða minniháttar viðgerðir. Tryggingagjaldið fæst ekki endurgreitt.  

Við mælum eindregið með því að notendur velji að greiða tryggingagjaldið því að öðrum kosti ber notandinn alfarið ábyrgð á öllum kostnaði vegna viðgerða, bletta eða skemmda sem kunna að verða við notkun á flík. SPJARA áskilur sér rétt til að innheimta þann kostnað að fullu.


Verð:

Öll verð á síðunni eru birt með fyrirvara um prentvillur.

SPJARA áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga og einnig að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Þetta á einnig við ef um villur í reiknireglum vefverslunar er að ræða.


Nákvæmni upplýsinga:

Reynt er eftir bestu getu að hafa réttar upplýsingar og vörumyndir í vefverslun. Upp geta komið tilvik þar sem um minniháttar hnökra getur verið að ræða. Að öðru leyti eru upplýsingar birtar með fyrirvara um innsláttarvillur eða minniháttar uppfærslutafir.